Välkommen till
Pin2Pin
skaparklubb!

Med Pin2Pin kan du bygga vad du vill,
friare, enklare och med roliga funktioner!
Pin2pin är ett riktigt kul, helt nytt,
svenskutvecklat konstruktionssystem,
för både pojkar och flickor från 5 år och uppåt.

Startsatsen


Wheels


Animals

Webbansvarig: Tomas Berg, E-post: info@pin2pin.se
© Pin2Pin AB - 2011